Elektrisk Skateboard

Lovgivning for elektriske køretøjer

Roadsurfing skateboard motor københavn danmark longboard

Elektrisk skateboard lovgivning klar fra 1. Januar 2019

Så blev det endelig en realitet at elektrisk skateboard lovligt kan færdes på de danske cykelstier og veje. Efter bred enighed i folketinget, er det d. 6. December blevet vedtaget, at elektriske skateboards fra 1. Januar kan færdes lovligt på de danske veje. De gældende regler og betingelser kan du læse i faktarket til højre.

Hvor må jeg bruge elektrisk skateboard ifølge loven?

Elektriske skateboards må fra 1. Januar 2019 bruges på cykelstier og offentlig vej i mangel på cykelsti. Det gør skateboardet til et muligt transportmiddel, når du skal igennem byen til skole, arbejde eller lignende.

Den nye transportform kan revolutionere transporten i byen, som vi kender den. Der er ingen der siger transport skal være kedeligt. Det elektriske skateboard kan ligeledes hurtigt og nemt tages under armen, så man kan kombinere den med offentlig transport. Du kan eksempelvis tage boardet til de sidste kilometer fra bus- eller togstationen, eller springe den offentlige transport over!

Kort sagt betyder dette, at du fra d. 1. Januar 2019 kan køre på dit elektriske longboard på cykelstier og offentlig vej, under visse betingelser.

Motoriseret skateboard lovgivning – Faktaark

Fakta fra transportministeriet om forsøgsordningen for selvbalancerende køretøjer (for eksempel segboards og uniwheels) og motoriserede skateboards:

  • Kørsel med selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards må kun ske på strækninger, hvor der er anlagt cykelsti og skal i disse tilfælde føres på cykelsti.
  • På veje inden for tættere bebygget område, som har en hastighedsgrænse på højest 50 kilometer/timen, må køretøjerne dog føres på vejen, hvis der ikke er anlagt cykelsti.
  • Ved kørsel skal et selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard eller føreren heraf være udstyret med de samme lygter og reflekser som en cykel. Lygterne skal altid være tændt under og også uden for lygtetændingstiden.
  • Selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards må i forsøgsordningen køre maksimalt 20 kilometer/timen ved egen kraft.
  • Selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards er – ligesom den almindelige cykel – underlagt færdselslovens almindelige agtsomhedskrav og regler om, at man i trafikken skal tilpasse hastigheden til forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed.
  • Førere af et selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard skal være fyldt 15 år.
  • Selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards må dog føres af personer under 15 år, hvis kørslen sker under ledsagelse og kontrol af en myndig person, eller hvis kørslen kun finder sted på skiltede lege- og opholdsområder.
  • Færdselslovens bestemmelser om spirituspåvirkning og kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom med videre gælder også for førere af selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards.
  • Færdselslovens bestemmelser om forsikringspligt gælder for udlejningskøretøjer. Der er omvendt ikke forsikringspligt for køretøjer, der er privatejede.

Lovgivning elektrisk skateboard

I mange år har elektriske transportmidler været ulovlige på offentlig vej i Danmark. Det bliver der dog lavet om på nu. Selv almindelige skateboards og longboards har været ulovlige på offentlig vej.

Transportministerens lovforslag for elektriske personlige transportmidler har været længe undervejs. Allerede i December 2017 var der bred enighed i folketinget op at imødekomme elektriske fremdriftsmuligheder med en ny lovgivning. Efter mange og lange høringssvar har folkettinget, igen efter bred enighed, vedtaget at fremdriftsmuligheder såsom Elektrisk skateboard og løbehjul bliver lovligt fra 1. Januar 2019.

Se det vedtaget lovforslag ved at trykke her

 

Prøveordning

Lovforslaget bliver i første omgang vedtaget på en prøveordning. Det betyder, at transportministeriet kan gå ind og regulere i hastighedsbegrænsninger og lignende. Således kan ministeriet i en periode indsamle erfaringer, for hvordan den danske trafik tager imod de nye transportformer. Derefter vil der sandsynligvis blive reguleret nogle parametre i loven, hvis man mener at man kan sikre transportformen yderligere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.